Nettbutikk

Nettbutikk

Kontaktperson

Dan Fredrik Oustad

Finknusere

Kontaktperson

Dan Fredrik Oustad
Tlf: 917 94 590

McCloskey sin tredje generasjon McCloskey mobile konknusere er designet for å levere overlegen ytelse, samtidig som de oppnår høyere kapasitet, bedre produktkvalitet, optimal allsidighet og forbedret drivstoffeffektivitet.

Med McCloskeys nye konknusere i MC-serien produsert av Metso, inkluderer standardfunksjoner nå et åpent chassisdesign, nytt transportbånddesign, alternativer for resirkulering inkludert en ny 14×6 2 fraksjons hengesikt, samt kontinuerlig laste- og materialnivåovervåking.

C2

McCloskey™ C2 konknuser er den ideelle mobile konknuseren for aktører som har behov for kapasitet på opp til 300TPH. Den er designet for optimal allsidighet i å knuse fine masser, med enkel justering av innstilling fra det fineste til den groveste sluttfraksjon, maskinen har justerbar hastighet for å produsere en høyere prosentandel av spesifisert produkt, og få færre knusetrinn, dermed redusere kostnadene og spare energi.

McCloskey C2 leveres som dieselversjon med nyeste Steg V motorteknologi.

C2R

McCloskey™ C2R resirkulerende konknuser kombinerer allsidigheten til C2 konknuser med et sikte- og resirkuleringssystem, som tillater operatører å produsere en høy kvalitet knust og sortert sluttprodukt med én maskin. Både C2 og C2R har full-nivå funksjoner som f.eks last- og materialnivåovervåking, fullt hydraulisk trykk knapp for justering av sidene (CSS) og et fullt hydraulisk avlastningssystem.

McCloskey C2R leveres som dieselversjon med nyeste Steg V motorteknologi.

C3

McCloskey™ tredje generasjons konknuser er designet for å levere overlegen ytelse samtidig som den oppnår høyere kapasitet, bedre produktkvalitet, høy brukervennlighet og forbedret drivstoffeffektivitet. C3 mobile konknuser setter McCloskey i førersetet av mobil knusing og flytter grensene for prestasjoner i bransjen. Med operatørene i tankene, McCloskey konknusere har blitt designet med en brukervennlig fjernkontroll. Som har en maskinstoppfunksjon som kan aktiveres i nødstilfeller fra fjernkontrollen.  McCloskey’s konknusere gir operatøren en høy grad av kontroll over hvordan sluttproduktet blir, noe som gjør McCloskey C3 til den ideelle mobile maskinen for finknusing.

McCloskey C3 leveres som dieselversjon med nyeste Steg V motorteknologi.

C3R

McCloskey™ C3R resirkulerende konknuser kombinerer allsidigheten til C3 konknuser med et fullt sikte- og resirkuleringssystem, som tillater operatører å produsere et knust og siktet sluttprodukt av høy produktkvalitet med én maskin. C3R gir en høy grad av kontroll over sluttproduktet, noe som gjør det til det ideelle mobile konknuser for knusing av fine produktkvaliteter.

McCloskey C3R leveres som dieselversjon med nyeste Steg V motorteknologi.

Loading...