Nettbutikk

Nettbutikk

Kontaktperson

Lars Andreas Ravnåsen

Flexus

Gitmark er en av de største og eldste aktørene innen utstyr for avfallsbehandling og gjenvinning.

Erfaring skaper trygghet

Om FLEXUS Balasystem

Flexus Balasystem er merkenavnet for en «alt-i-ett» rundballepresse- og pakkeløsning for de aller fleste typer avfallsfraksjoner i fast form. Flexus balasystem produseres i Sverige og benyttes i dag på tidligere deponier, gjenvinningsstasjoner, forbrenningsanlegg, for lagring av biomasse / fornybar energi, for pakking av kommersielt og industrielt avfall. Balasystemet er egnet på mindre øyer og i mindre lokalsamfunn hvor det er langt til avfallsbehandlings- og forbrenningsanlegg. Systemet er også spesielt godt egnet for bruk til katastrofeopprydding, samt for høyverdige landbruksmaterialer.

Flexus er et kostnadseffektivt og mobilt system (designet for enkel service), krever ingen anleggsarbeider og er egnet for pakking av avfall i alle klima. Pakkingen i rundballer er uten bruk av ståltråd og svøping med plastfolie skjer på selve maskinen umiddelbart etter pressing. Installasjonstiden for anlegget er maks. 8 timer. Flexus opererer pr i dag i over 46 land på 5 kontinenter.

Kontaktperson

Lars Andreas Ravnåsen
Tlf: 928 63 328

Epost

Loading...