Nettbutikk

Nettbutikk

Kontaktperson

Thor Aage Gitmark

Tana kompaktorer

Kontaktperson

Thor Aage Gitmark
Tlf: 900 25 086

Epost

En Tana-kompaktor er spesialkonstruert for knusing, fordeling og kompaktering av avfall og kan ikke sammenlignes med hjullastere eller beltemaskiner som er konstruert for lavest mulig marktrykk.

Fordelene med god knusing og kompaktering er mange, men hovedargumentet for å investere i en god kompaktor er at et verdifullt fyllingsvolum beholdes lengre. En godt kompaktert fylling vil også gi positive effekter som følge av lavere brannfare, færre skadedyr og redusert fare for flyveavfall.   Tana-ens unike konstruksjon gjør at den egner seg godt til for-knusing av treavfall.

TANA er den eneste deponikompaktoren på markedet som bruker valser i full bredde og stiv rammeteknologi. Resultatet er den høyeste knuse-/komprimeringsgraden og en fast og flat overflate.

Avfallsbilene kan normalt kjøre trygt på en deponert fylling, uten risiko for fastkjøring

Den unike 2-vals-designen i full bredde reduserer antall passeringer, noe som skaper besparelser både i tid og drivstoff. En firehjuls-kompaktor krever flere passeringer for å dekke det samme området som en TANA-kompaktor.

Vi har jobbet sammen med Tana siden 1979, og har nødvendig kompetanse på maskiner og oppfølging av disse.

Loading...