Nettbutikk

Nettbutikk

Kontaktperson

Lars Andreas Ravnåsen

Flexus Balasystem

Kontaktperson

Lars Andreas Ravnåsen
Tlf: 928 63 328

 

FLEXUS BALASYSTEM 

Flexus Balasystem er en svenskprodusert helautomatisk avfallpresse som krever minimal bemanning. Utstyret er designet for utendørs drift, og alle deler er lett tilgjengelige for å lette vedlikeholdsarbeid. Balasystem har elektrisk / hydraulisk drift og bruker lite energi i forhold til alternative kanalpresser med samme kapasitet.

Ballene presses og pakkes fortløpende inn i plastnett og svøpes til slutt med plastfilm for å forhindre biologisk nedbrytning under lagring og for å forhindre forsøpling, lekkasje, regnvannsinntrengning og luktproblemer.  Nett og film er laget av polyetylen som kan resirkuleres eller brennes uten negativ innvirkning på miljøet. Plasterenheten er integrert i ballingsprosessen.

Det mobile rundballesystemet er spesielt designet for å lette transport, rask installasjon og demontering, noe som muliggjør fleksibel drift flere steder. Pressen og transportørene er montert på krokløftrammer og den kombinerte transportbåndet er utstyrt med et eget hydraulisk system som brukes til montering / demontering.

Elektrisk tilkobling: 3-faset 400 V, 50 Hz, 80 A

Rundballene måler 1200 mm diameter x 1200 mm høyde. Volum er 1,3 m3

Flexus Balapress anlegg leveres som følgende hoved modeller

Mod Taifun

Materiale Kapasitet baller/time Vekt kg/ball Kapasitet tonn/time
MSW 30 700 – 1200 21 – 36
RDF 30 600 – 800 18 – 24

Mod Breeze

Materiale Kapasitet baller/time Vekt kg/ball Kapasitet tonn/time
MSW 12 700 – 1200 8,5 – 14,5
RDF 12 600 – 800 8,5 – 14,5
Fordelene med avfallspressing i rundballer
  • Ren og ryddig lagring og håndtering – redusert mengde flygeavfall, fugler / rotter.

  • Luktfri lagring.

  • Bevaring av materialegenskaper. Brennverdien bevares

  • Vanntett utendørs lagring i minimum 12 måneder.

  • Redusert volum, inntil en tredjedel av volumet for husholdningsavfall.

  • Økonomisk og miljømessig utnyttelse av sesongmessige variasjoner på avfallsanlegg og forbrenningsanlegg.

  • Ingen gjærings- eller forråtnelsesprosesser

  • Ingen risiko for selvantennelse

  • Kan stables i høyden (7 lag pr 1000m2 – ca 3400 baller)

  • Utnyttelse av returtransport. Kan fraktes med de fleste typer lastebiler.

Ingen trådbindinger

Rundballer produsert med BALA  rundballeutstyr inneholder ingen   trådbindinger av noe slag.   Formen   på ballen er holdt sammen ved hjelp av et plastnett  som sammen med  svøpefolien, er enkel å rive fra hverandre når ballen skal åpnes.  Fraværet av ståltråd eller plasttrådbindinger, gjør Flexus rundballer enkle å håndtere for eksempel hos forbrenningsanlegg.

Flexus rundballer faller lett fra hverandre

Flexus rundballer faller lett fra hverandre i forbindelse med åpningen.      Årsaken til  dette er måten ballene blir presset på. Ballene dannes gjennom en roterende prosess, og danner ballen fra innsiden og ut.  Denne prosessen i kombinasjon med relativt   moderate pressekrefter gjør at ballene kan åpnes uten problemer for de fleste materialer. Det er svært sjelden at kverning er nødvendig før for forbrenning.

Mobil balleåpner

Balleåpneren er designet for å brukes på en frontlaster. Balleåpningsprosessen drives av den normale hydraulikken fra frontlasteren. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med ekstra installasjon på kjøretøyet. Åpneren omslutter ballen og innpakningsmaterialet trekkes bort når armene separeres og innholdet ramler ut.

Rundballer er enkle å åpne

Ingen ståltråd

Faller lett fra hverandre

Lett å skille film og plast

Mobilt alternativ

Loading...