Nettbutikk

Nettbutikk

Kontaktperson

Lars Andreas Ravnåsen

Crambo Fliskverner

Kontaktperson

Lars Andreas Ravnåsen
Tlf: 928 63 328

Gitmark er en av de største og eldste aktørene
innen maskiner for avfall og gjenvinning 

Crambo 
Saktegående 2-akslet fliskvern for trevirke og grøntavfall

Crambo er det beste alternativet for å kverne alle typer trevirke og grøntavfall. To saktegående valser med til sammen 134 knivtenner kverner effektivt ned grove dimensjoner ned til flis. Kverna minimerer finstoffinnholdet i ferdigproduktet, reduserer støy- og støvutslipp samt skade på valseknivene dersom -ikke kvernbare fremmedlegemer skulle havne i kverna. Sluttfraksjonen kan enkelt endres ved å enkelt bytte de utskiftbare sikteristene.

Crambo leveres med hydraulisk drivlinje eller med mekanisk direkte drift.  Direct har en drivlinje som kombinerer funksjonaliteten til den hydraulisk drift med effektiviteten til en mekanisk drivlinje. Det betyr: Maksimal økonomi samtidig som alle produktfordeler som overbelastningsbeskyttelse, reverseringssykluser av vals, tilpasning til materialet som hugges mm. Et moderne og intuitivt display og enkel tilgang til alle vedlikeholdspunkter gjør den daglige driften svært enkel for operatøren.

Crambo Direct Mobil

Saktegående 2-akslet fliskvern for trevirke og grøntavfall

Crambo direct er det beste alternativet for å kverne alle typer trevirke og grøntavfall. To saktegående valser med til sammen 134 knivtenner kverner effektivt ned grove dimensjoner ned til flis. Kverna minimerer finstoffinnholdet i ferdigproduktet, reduserer støy- og støvutslipp samt skade på valseknivene dersom -ikke kvernbare fremmedlegemer skulle havne i kverna. Sluttfraksjonen kan enkelt endres ved å enkelt bytte de utskiftbare sikteristene.

Crambo Direct har en drivlinje som kombinerer funksjonaliteten til den hydraulisk drift med effektiviteten til en mekanisk drivlinje. Det betyr: Maksimal økonomi samtidig som alle produktfordeler som overbelastningsbeskyttelse, reverseringssykluser av vals, tilpasning til materialet som hugges mm.

CRAMBO direct mobile fliskverner er utstyrt med Caterpillar dieselmotorer med avgassrensing steg 4f / Steg V og leveres i følgende utgaver:

CRAMBO 4200 direct – 242 kW/ 330 hk

CRAMBO 5200 direct– 328 kW / 446 hk

CRAMBO 6200 direct– 447 kW / 608 hk

Kapasitet – max (riststørrelse- og materialavhengig) fra 40 – 100 tonn / time

Samtlige Crambo direct modeller kan leveres på krokløftramme, 3-akslet hengerunderstell eller på belteunderstell.

Kvernvalsen til Crambo er 2820mm lang og 610mm i diameter.

Direct utgaven har en avansert direkte drivlinje med 2 gir (høy og lav) i kvernretning og et gir i revers

Kvernvalsene har til sammen 134 påboltede kniver motert i helix-spiral på valsen og 4 forskjellige knivtann alternativer å velge imellom. Under kvernvalsene befinner det seg to stk utskiftbare rister som enkelt byttes ved at vuggen som ristene ligger i kan kjøres ut gjennom sideveggen på kverna. Bytte av rister tar ikke mer enn 10 minutter.

CRAMBO er i stor grad designet med tanke på service- og operatørvennlighet og har mange smarte tekniske løsninger.

CRAMBO kan også leveres med konvensjonell hydraulisk drivlinje (CR 3400, CR 5000 og CR 6000)

Kontakt oss for mer informasjon om CRAMBO fliskverner eller sjekk ut www.komptech.com

Crambo Stasjonære kverner

Saktegående 2-akslet kvern for trevirke og grønt avfall

Crambo-kvernen med to aksler kverner alle typer tre og grøntavfall til en ønsket partikkelstørrelse. I de stasjonære versjonene overfører en elektrisk motor drivkraften til en hydraulisk drivlinje med belastningsstyrt hastighetskontroll som sørger for kraftoverføringen til kvernakslingene.

Saktegående valser med kniver minimerer produksjon av finstoff og støy/støv, Hydraulisk driftsovervåkning forebygger skader dersom det kommer -ikke kvernbare fremmedlegemer kverna sammen med avfallet. Store dører og luker gir perfekt tilgang til alle drivkomponenter. Crambo kan alternativt også leveres med den elektro-hydrauliske driftsenheten (HPU) adskilt fra kverndelen.

Crambo Direct serien som er alternativet til hydraulisk drift, har en drivlinje som kombinerer funksjonaliteten til den hydraulisk drift med effektiviteten til en mekanisk drivlinje. Det betyr: Maksimal økonomi samtidig som alle produktfordeler som overbelastningsbeskyttelse, reverseringssykluser av vals, tilpasning til materialet som hugges mm.

Crambo stasjonære fliskverner er utstyrt med elektrisk asynkron motor 400V som også kan leveres med soft start. Stasjonær serien kan leveres i tre hoved utgaver:

 

  • CU (Combined Unit) Elektrisk / hydraulisk motor (HPU) og kvern i samme enhet
  • SU (Separate unit) Elektrisk / Hydraulisk motor (HPU) i separat kontainer og kvernenheten plassert inntil 10 meters avstand fra HPU.

 

CRAMBO 3400 – 160 kW

CRAMBO 5000 – 200 kW

CRAMBO 6000 – 280 kW

CRAMBO direct (4200,5200 og 6200) CU (kombinert enhet) med elektrisk drift og direkte mekanisk drivlinje slik som på de mobile Crambo direct modellene.

Kapasitet – max (riststørrelse- og materialavhengig) fra 40 – 100 tonn / time

Kvernvalsen til Crambo er 2820mm lang og 610mm i diameter.

Crambo stasjonær kvern har en vedlikeholdsvennlig elektrisk motor, som sørger for at drivkraften overføres til et hydraulisk system med lastavhengig hastighetskontroll som igjen sørger for kraftoverføring til akslingene.

Kvernvalsene har til sammen 134 påboltede kniver motert i helix-spiral på valsen og 4 forskjellige knivtann alternativer å velge imellom. Under kvernvalsene befinner det seg to stk utskiftbare rister som enkelt byttes ved at vuggen som ristene ligger i kan kjøres ut gjennom sideveggen på kverna. Bytte av rister tar ikke mer enn 10 minutter.

CRAMBO er i stor grad designet med tanke på service- og operatørvennlighet og har mange smarte tekniske løsninger.

Kontakt oss for mer informasjon om CRAMBO fliskverner eller sjekk ut www.komptech.com

Crambo elektrisk-mobil (e-mobile)

Saktegående 2-akslet kvern for ved og grønt avfall

Crambo er en av de beste maskinene for kverning av alle typer tre og grønt avfall. E-mobile utgaven kompletterer crambo serien med semimobile, elektriske versjoner med tilnærmet vedlikeholdsfrie el- motorer i stedet for dieselmotorer. Konseptet kombinerer den kompakte designen og fleksibiliteten til en mobil maskin med energieffektiviteten til en stasjonær maskin.

To saktegående valser med kniver som minimerer produksjon av finstoff og støy/støv. Kontinuerlig hydraulisk driftsovervåkning forebygger skader dersom det kommer -ikke kvernbare fremmedlegemer kverna sammen med avfallet. Partikkelstørrelsen kan konfigureres ved ganske enkelt å bytte rister under kvernvalsene. Et moderne display og enkel tilgang til alle vedlikeholdspunkter gjør den daglige driften svært enkel for operatøren.

Crambo e-mobile fliskverner er utstyrt med elektrisk asynkron motor 400V som også kan leveres med soft start. Crambo e-mobile leveres i følgende utgaver

 

CRAMBO e-mobile 3400 – 160 kW

CRAMBO e-mobile 5000 – 200 kW

CRAMBO e-mobile 6000 – 280 kW

Kapasitet – max (riststørrelse- og materialavhengig) fra 40 – 80 tonn / time

Kvernvalsen til Crambo er 2820mm lang og 610mm i diameter.

Crambo e-mobile kvern har en tilnærmet vedlikeholdsfri elektrisk motor, som sørger for at drivkraften overføres til et hydraulisk system med lastavhengig hastighetskontroll som igjen sørger for kraftoverføring til akslingene.

Kvernvalsene har til sammen 134 påboltede kniver motert i helix-spiral på valsen og 4 forskjellige knivtann alternativer å velge imellom. Under kvernvalsene befinner det seg to stk utskiftbare rister som enkelt byttes ved at vuggen som ristene ligger i kan kjøres ut via sideveggen på kverna. Bytte av rister tar ikke mer enn 10 minutter.

CRAMBO er i stor grad designet med tanke på service- og operatørvennlighet og har mange smarte tekniske løsninger.

Kontakt oss for mer informasjon om CRAMBO fliskverner eller sjekk ut www.komptech.com

Loading...