Nettbutikk

Nettbutikk

Kontaktperson

Thor Aage Gitmark

Koks Cyclovac

Kontaktperson

Thor Aage Gitmark
Tlf: 90 02 50 86

KOKS CycloVac – Koks CycloVac Pro

KOKS CycloVac vakuumlaster med syklonseparator er designet for industrielle oppgaver og er egnet for suging, trykking/blåsing (opsjon), transport og tømming av tørre, våte og farlige stoffer.

Eksempler er ulike typer av katalysator, grus, pukk (også fra tak), pulver, aske og slam. Spesielt utviklet for arbeid med farlige og forurensede stoffer.

Systemet er tilgjengelig i PED, ASME, ADR (CEOC) og/eller ATEX (Ex) (pumpesystem) versjoner og bygget i henhold til alle gjeldende sikkerhetsstandarder.

Syklonseparasjon i stedet for filterposer gir: – lavere vedlikeholdskostnader – lite effekttap uten filtre (mindre filterforurensning/motstand). – mer brukervennlig suging av væsker – raskere overgang fra en jobb til en annen.

Sikkerhetsfiltrene, som er lett tilgjengelige, har justerbar puls-rengjøring.

Koks CycloVac produseres i 2 ulike utgaver: CycloVac og Cyclovac Pro

Koks CycloVac Pro kan utrustes med alt tenkelig utstyr, så som spyleanlegg, høyt-tippende tank, sekkefylling, bulk-kompressor, sugebom, gravebom, Nitrogentilførsel osv.

Kan monteres på 3- eller 4-akslet chassis.

Be om utfyllende informasjon.

Koks CycloVac
Koks CycloVac Pro
Loading...