Nettbutikk

Nettbutikk

I et fantastisk mai vårvær har vi vært hos Lindum i Drammen og levert et Multistar One stjernesikt fra Komptech. Dette relativt enkle og geniale siktet står sammen med en Crambo saktegående fliskvern og sikter ut en fin og homogen kvalitetsflisfraksjon som benyttes i biobrenselanlegg og til materialgjenvinning. Multistar siktet returnerer automatisk overstørrelsen tilbake i kverna igjen slik at den blir med en runde til og kvernes ned til riktig størrelse.

I den andre enden av produksjonslinja kan Bjørn Roar med sin stab på Lindum hente ut en ren kvalitetsflis som leveres direkte ut til nedstrøms kunder.

Multistar siktet er ment å brukes sammen med Terminator eller Crambo saktegående fliskverner, men kan også tilpasses drift sammen med flere andre typer saktegående kverner. Multistar One er selvfølgelig en «Zero Emission» maskin som driftes med strøm. Vi ønsker Lindum lykke til med den fremtidige flisproduksjonen!

Loading...