Nettbutikk

om oss

Gitmark sin historie

Vår historie

Gitmark har bortimot 60 års erfaring som
maskinleverandør.

Magne Gitmark startet med maskinsalg på gården Gitmark i 1964, som et supplement til den tradisjonelle gårdsdriften. Kona Helga var også med i driften i mange år. Etter noen år med salg av små landbruksmaskiner, ble 70-tallet viet til salg av kompressorer (AMA) og fjellboringsmaskiner (Geita). På slutten av 70-tallet fikk firmaet agenturet på TANA, en finsk-produsert avfallskompaktor. Tana er den dag i dag fortsatt et produkt det jobbes aktivt med.

Siden den gang har vi hatt et stort fokus på salg, service og ettermarked på maskiner og utstyr for avfallsbransjen og kommunalteknisk sektor. Kompaktorer, suge- og spylebiler, flishuggere, kverner, sikteverk og kompostmaskiner er alle produktgrupper vi har jobbet med i flere tiår. Vi er i dag markedsledende innen de fleste områdene vi jobber. Vi forsøker hele tiden å følge med på hvordan markedene endrer seg, slik at vi kan henge på i utviklingen og de forskjellige krav og regler som utvikles innen avfallsindustrien.

Firmaet hadde tilhold med kontorer, verksted og delelager på gården Gitmark helt frem til starten av 90-tallet, hvorpå hele virksomheten ble flyttet til nye og moderne lokaler på Tingsaker i Lillesand hvor vi fortsatt holder til. Vi er i disse dager i en prosess med å utvikle tomter og bygningsmasse etter dagens og fremtidens økte behov for mere plass.  Logistikkmessig er vi nærme E18, Kjevik flyplass, jernbane, samt Kristiansand havn.

Firmaets klare strategi er å ha flere bein å stå på, slik at omsetning og bemanning kan holdes stabil, selv i tider hvor noen av produktgruppene kan oppleve redusert omsetning.

Det har de siste årene vært satset mye på landbruksmaskiner, maskiner for park og hage, samt utstyr for hus/eiendom. I 2005 ble Stoa Maskin AS i Arendal etablert som eget datterselskap, med stor og flott butikk, delelager og eget verksted. Stoa Maskin er en fullverdig leverandør av maskiner og utstyr for park, landbruk, huseiere osv.
Butikken i Lillesand leverer park og hage maskiner, 4-hjulinger (ATV), småmaskiner og forskjellig type utstyr til store deler av vårt nærområde i Agder og omegn. De siste årene har vi satset mye på netthandel som en av de første aktørene i vår bransje, og vi utvider stadig denne satsningen.

I senere tid har vi blitt en betydelig aktør innen anleggsbransjen som importør og leverandør av sikte, og knuseverk fra McCloskey.

Thor Aage Gitmark overtok bedriften etter foreldrene tidlig på 1990 tallet. Han har vært sentral i vekst og etablering av de ulike avdelingene og produktgruppene, og jobber daglig med salg av slamsugere og kombibiler for suging av slam og spyling av rør. Dette har han fram til nå kombinert med ledelse av selskapene.  Fra 01.01.23 er det Thor Aages sønn Trond som overtar ledelsen av virksomheten som 3. generasjon. Trond har jobbet fulltid i selskapene i 11 år, og har hatt ansvar for ettermarkedet og vært delaktig i styret og som driftsleder gjennom flere år. Thor Aage skal fortsatt jobbe i selskapene, med fokus på kommunalteknisk sektor.

Arbeidsmiljøet i bedriftene ansees som veldig bra – noe som ikke minst skyldes positivitet og humør blant alle våre ca 40 ansatte.

Butikk Arendal

Michael Stiansen

Butikkleder Arendal

E-post: michael@stoamaskin.no

Tlf: 918 67 652

Otto Torland

E-post: otto@stoamaskin.no

Tlf: 481 15 775

Svend Tore Gunnufsen

E-post: svend@stoamaskin.no

Tlf: 454 74 546

Henning Jensen

E-post: henning@stoamaskin.no

Tlf: 940 74 448

Verksted 

Sebastian

E-post: sm-verksted@stoamaskin.no

Tlf: 905 64 769

Kevin Fidje

E-post: kevin@stoamaskin.no

Tlf: 478 67 782

Loading...